Svitava Art Group

Czech painters

Wednesday, January 14, 2009

Umělecká skupina Svitava

Umělecká skupina Svitava odkazuje svým názvem ke krajině, kterou protéká stejnojmenná říčka, zejména k Moravskému Krasu a Brnu. Vznikla den po vernisáži výstavy "Smečka netopýrů" v Galerii města Blanska, tj. 11.1.2009. Jejími prvními členy byli Lukáš Karbus a Jan Karpíšek, absolventi atelieru malířství Martina Mainera, dříve členové skupiny Punkwa. 18.10.2010 Lukáš Karbus ze skupiny vystoupil. Dva dny poté se členkou Svitavy stává Daniela Mikulášková.

Svitava art group refers with its name to the landscape where flows a river of same name, especially to the Moravian Karst and Brno city. The group was founded next day after opening of "The Pack of Bats" exhibition in the Gallery of the city Blansko, t.m. 11.1.2009 by Lukáš Karbus and Jan Karpíšek, graduates from the art studio of painting lead by Martin Mainer, former members of Punkwa art group. Lukáš Karbus stepped off the group on 18.10.2010. Two days after that Daniela Mikulášková became a member of Svitava.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Fotky z výstavy, po jejíž vernisáži Punkwu v tichosti opustili Karbus a Karpíšek, najdete zde.

January 18, 2009 at 4:37 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home