Svitava Art Group

Czech painters

Friday, February 13, 2009

BOA - Svitava

Do konce roku bychom rádi uspořádali výstavu spolu s BOA, uměleckou skupinou tvořenou třemi malířkami (Kateřina Tmějová, Hana Linhartová, Daniela Mikulášková).

We would like to organize an exhibition together with the BOA art group, consisted of three female painters (Kateřina Tmějová, Hana Linhartová, Daniela Mikulášková) until the end of the year.

1 Comments:

Blogger Jan Karpisek said...

Tak pojďte o tom mluvit, co si o tom myslíte, jestli na to máte chuť a třeba kdy a kde. Nejsou potřeba konkrétní návrhy, spíš nějaké konceptuální obecné. My chceme udělat malou výstavu poblíž pramene Svitavy. Tato by zase mohla být u soutoku Boa a Svitavy, ale kde teče Boa? Aha?

February 13, 2009 at 12:49 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home